Δικηγορικό Γραφείο Ε. Παππάς

Υπηρεσίες & Συμβουλές σε Νομικά Ζητήματα

Evanpappas.gr

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Ευάγγελος Κων. Παππάς

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τα έτη 2007-2011 και κατόπιν έγινε δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του ιδίου Πανεπιστημίου με επιστημονική ειδίκευση στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία, υπερασπιζόμενος υποθέσεις πελατών του ανά την Ελλάδα, σημειώνοντας επιτυχίες που σε πολλές περιπτώσεις σηματοδότησαν τομές στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Σπουδές

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ευάγγελος Κων. Παππάς
Δικηγορικός Σύλλογος

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων από το έτος 2012.

Ευάγγελος Κων. Παππάς
Δικηγορία & Υποθέσεις

Ασκεί μάχιμη δικηγορία, υπερασπιζόμενος υποθέσεις πελατών του ανά την Ελλάδα.

Ευάγγελος Κων. Παππάς
Ευάγγελος Κων. Παππάς

ταυτόν άρα δίκαιον και επιεικές, και αμφοίν σπουδαίοιν όντοιν, κρείττον το επιεικές

Ευάγγελος Κων. Παππάς

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1137 b 11-13

Επαγγελματικές και Νομικές Συμβουλές

Εξειδικευμένη και αξιόπιστη καθοδήγηση

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, καλέστε μας στο

2651 11 1515